• Elenagruop EAD
  • Контакти
  • Централен офис: гр. Попово, ул. Прохоров 1; тел.: 00359 60842270;
   GSM: 0888 534 347

   Финансов директор: Марияна Николова
   marinova@elenagroup.eu

   Изпълнителен директор: Калин Костадинов
   тел: 00359 60841119; kostadinov@elenagroup.eu

   Заместник директор по производството: Владимир  Великов
   тел/факс: 0035960842202; velikov@elenagroup.eu

   Търговски директор : Валентин Манов
   manov@elenagroup.eu

   Търговски представител: Ивайло Стоянов
   тел/факс: 00359 60842202; i.stoyanov@elenagroup.eu

   Търговски представител: Любомир Коцев
   l.kocev@elenagroup.eu


   Гл.Счетоводител: Петя Димитрова
   тел: 0608 44331; факс: 00359 60843958; elena@b-trust.org


   За да улесним нашите клиенти сме разработили обширна складова и офисна мрежа в следните градове:

   София
   Ул. Филип Кутев № 137, тел.: 02 8683203
   0888 959405 Деян Димитров
   0888 180063 Александър Матеев

   Пловдив
   Ул. Брезовско шосе № 170, тел.: 032 967371
   0888 959943 Даниела Димова

   Пазарджик
   Ул. Мильо Войвода № 1
   тел.: 0887 919131 Стефан Кънев – управител склад

   Попово Централа
   Ул. Ген. Прохоров № 1
   тел.: 00359 60842270, 0888 534 347

   Ямбол
   Кв. Индустриален
   Бул. Европа № 31
   тел.: 046 664408 Иванка Славова – отговорник склад

   Търговище
   Ул. 3 март № 40
   тел.: 0601 64030, 0887 201981 Снежина Петрова – отговорник склад

   Габрово
   Ул Станционна № 14
   тел.: 0887 000962 Тотка Стефанова – управител склад

   Лясковец
   Ул. Максим Райкович № 31
   тел.: 0886 606654 Красимир Колев – началник склад

   Elena GmbH Germany,
   Munich / Grossmarthalle / Scheiftlarnstrasse 8 / UGM 1/
   +49 152 3684 9706 Атанас Иванов сделки в
   Германия, Австрия и Швейцария,
   ivanov.atanas@web.de

   •