• За нас
  • Ние сме част от  ИГ ХОЛДИНГ СОФИЯ, който е със стабилни пазарни позиции в производството и търговията както на местно, така и на международно ниво.

   „ЕЛЕНА ГРУП” ЕАД обединява дружествата:

   • „РОСА” АД,
   • „ФМА” АД,
   • „ТОП КОНСЕРВ” ЕАД,
   • „ЕЛЕНА ГРУП” ЕООД


   с основна дейност: изкупуване, преработка и консервиране на селско стопанска продукция, плодове и зеленчуци; производство и търговия на метален амбалаж.

   Групата е производител на бутилирано и наливно слънчогледово масло с търговската марка „РОСА”, метални кутии и капаци Туйст оф; алуминиево фолио за кисело мляко.
   Разкритите дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Ямбол, Габрово и Лясковец допринасят за относително стабилния пазарен дял на продуктите в страната.

  • виж всички продукти »