За "Елена Груп"

Ние сме част от ИГ ХОЛДИНГ СОФИЯ, който е със стабилни пазарни позиции в производството и търговията както на местно, така и на международно ниво.

„ЕЛЕНА ГРУП” ЕАД обединява дружествата:

  • „РОСА” АД,
  • „ФМА” АД,
  • „ТОП КОНСЕРВ” ЕАД,
  • „ЕЛЕНА ГРУП” ЕООД

Групата е производител на алуминиево фолио и капачки за кисело мляко, бутилирано и наливно слънчогледово масло с търговската марка “РОСА”, метални кутии и капаци Туйст оф и търговия с метален амбалаж . Също така с изкупуване, преработка и консервиране на селско -стопанска продукция, плодове и зеленчуци;

Разкритите дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Ямбол, Габрово и Лясковец допринасят за относително стабилния пазарен дял на продуктите в странатаИзнос

ЕЛЕНА ГРУП ЕАД осъществява износ в Германия, Гърция, Македония, Турция, Австрия, Холандия, Словения, Румъния.